Izobraževanje iz psihedelične terapije2024-06-17T07:19:57+00:00

Enoletni izobraževalni program

Psihedelična terapija

V letu 2024 vam znova ponujamo možnost izobraževanja v enoletnem strokovnem programu iz psihedelične terapije.

Enoletni izobraževalni program

Psihedelična terapija

V letu 2024 vam znova ponujamo možnost izobraževanja v enoletnem strokovnem programu iz psihedelične terapije.

Cilji izobraževanja

Program ponuja osvojitev širokega spektra tako teoretičnih kot tudi praktičnih znanj, ki bo udeležencem omogočil poglobljeno razumevanje in izvedbo terapevskih procesov, ki temeljijo na intenzivnih, razširjenih stanjih zavesti. To so psihedelična terapija, holotropsko dihanje, procesno delo, ter druge tehnike dela z globoko duševnostjo.

Spoznavanje zakonodaje na področju psihedelične terapije in nadzora psihotropnih snovi

Spoznavanje  temeljnih vidikov psihedelične terapije, psihodinamike psihedelične izkušnje in mehanizmov terapevtskih sprememb

Sposobnost priprave klienta na izkušnjo razširjenih stanj zavesti, spremljanje ob izkušnji in nudenje podpore ter integracije po njej

Osebna izkušnja v razširjenih stanjih zavesti s pomočjo tehnike holotropskega dihanja ali psihedeličnega umika v tujini

Program je namenjen strokovnim delavcem in študentom s področja psihoterapije, psihologije, medicine in socialnega dela. Udeležite se ga lahko tudi drugi zainteresirani posamezniki in strokovnjaki, ki se pri svojem delu srečujete z ljudmi, ki doživljajo intenzivna, razširjena stanja zavesti.

V Ljubljani, v slovenskem jeziku.

V obliki vikend modulov (sobota in nedelja), skozi celotno leto.

Skupaj 160 teoretičnih in praktičnih ur.

Z možnostjo dostopa do posnetkov in vsebin prek spleta.

Vsebinski sklopi

Program zaobjema sledeče tematske sklope

27. januar 2024

UVODNO SREČANJE

 • Predstavitev izobraževalnega procesa
 • Medsebojna predstavitev in spoznavanje
 • Vprašanja in odgovori

17. in 18. februar 2024

MODUL 1: UVOD V PSIHEDELIČNO TERAPIJO

 • Zgodovinski pregled razvoja psihedelične terapije
 • Primerjava med klasično psihoterapijo ter psihedelično in psiholitično terapijo
 • Zakonodajne možnosti in omejitve izvajanja psihedelične terapije pri nas in v svetu

23. in 24. marec 2024

MODUL 2: PSIHEDELIČNE SNOVI IN NJIHOVA RABA

 • Psihedelične snovi uporabne v terapiji
 • Farmakološki in psihodinamski učinek psihedelikov
 • Primerjava z drugimi psihiatričnimi zdravili in psihiatrično obravnavo duševnih motenj
 • Zakonodaja na področju psihotropnih snovi

20. in 21. april 2024

MODUL 3: OSNOVE PSIHEDELIČNE TERAPIJE

 • Indikacije in kontraindikacije za psihedelično terapijo
 • Osebnost klienta in terapevta
 • Priprava klienta na izkušnjo (set)
 • Priprava terapevtskega okolja (setting)
 • Izvedba seanse, nudenje podpore med seansami in reševanje morebitnih zapletov
 • Integracija psihedelične izkušnje

18. in 19. maj 2024

MODUL 4: RAZŠIRJENA KARTOGRAFIJA PSIHE

 • Biografski, perinatalni in transpersonalni nivo nezavednega
 • Perinatalne matrice (BPM) in pomen travme rojstva
 • Sistemi zgoščenih izkušenj (COEX)
 • Kolektivno nezavedno in arhetipi

22. in 23. junij 2024

MODUL 5: PODPORNI MEHANIZMI (GLASBA IN DELO S TELESOM)

 • Razumevanje razvojnega toka internalizirane psihedelične izkušnje
 • Glasba kot orodje modulacije in podpore
 • Delo s telesom kot orodje modulacije in podpore
 • Druge komplementarne tehnike (holotropsko dihanje, čuječnost, ipd.)

julij (čet-ned)

MODUL 6: IZKUSTVENA DELAVNICA HOLOTROPSKEGA DIHANJA

 • Razvoj in zgodovina holotropskega dihanja kot alternativa psihedelični izkušnji
 • Izkustvena delavnica v centru Velosimed

avgust (čet-ned)

MODUL 6: IZKUSTVENA PSIHEDELIČNA DELAVNICA V TUJINI

 • Izkustvena psihedelična delavnica v centru Athanor (Nizozemska)

28. in 29. september 2024

MODUL 7: DELO S TRAVMO (PTSM)

 • Integracija psihedelične izkušnje z vidika teorije travme
 • Sistemi notranjih družin
 • Delo z nezaključenim procesom: aktivacija pretekle travmatske izkušnje
 • Izkušnja spremenjenega stanja zavesti kot travmatska izkušnja
 • Transgeneracijska in kolektivna travma
 • Delo v živo: supervizija ali osebno delo

19. in 20. oktober 2024

MODUL 8: ARHITEKTURA DUŠEVNIH MOTENJ IN TERAPEVTSKI MEHANIZMI SPREMEMB

 • Nevrotične, mejne in psihotične motnje v luči razširjene kartografije
 • Spremembe v strukturi osebnosti in pogleda na svet
 • Ojačanje klasičnih terapevtskih mehanizmov
 • Sprememba v dinamiki COEX sistemov
 • Intrapsihični proces preporoda doživljanja jaz-a
 • Izkušnje transpersonalnega nivoja nezavednega

23. in 24. november 2024

MODUL 9: DELO Z LJUDMI V KRIZI

 • Psihedelična izkušnja med duhovnostjo in psihopatologijo
 • Razumevanje duhovne krize (“spiritual emergency”)
 • Delo s ekstremnimi stanji zavesti v okviru procesno usmerjene psihologije (“processwork”)
 • Pomen podporne mreže ob doživljanju krize
 • Problematika uporabe psihedeličnih snovi pri občutljivih posameznikih
 • Praktična podpora v kriznih situacijah

7. december 2024

ZAKLJUČNO SREČANJE

 • Pregled obravnavanih tem
 • Zaključek izobraževalnega procesa in podelitev certifikatov

Vljučuje izkustveno delavnico razširjenih stanj zavesti

a) Holotropno dihanje v centru Velosimed, Slovenija (osnovni program)

ali

b) Psihedelična izkušnja v centru New Eden, Nizozemska (dopolnjen program)

Predavatelji

Predavatelji

V programu bodo predavali

Marko Vide

Marko Vide je diplomant psihoterapevtske znanosti in specializant psihodinamske psihoterapije.

Je vodja programov na inštitutu Katabasis.

Mina Paš

Mina Paš je integrativna relacijska psihoterapevtka in doktorica medicine.

Je gostujoča predavateljica Inštituta Zajčja luknja.

Jure Capuder

Jure Capuder je dipl. filozof in naturopat ter specializant Procesno usmerjene psihologije. Ukvarja se s celostno podporo ljudem v duševnih krizah.

Je gostujoči predavatelj Inštituta Zajčja luknja.

Mojca Studen

Mojca Studen je psihoterapevtka, ki deluje po principih transpersonalne in sistemske psihoterapije, čuječnosti, hipnoterapije in holotropnega dihanja.

Je gostujoča predavateljica centra Velosimed.

Program vsebinsko temelji na delu sledečih psihoterapevtov

Pogosta vprašanja in odgovori

Cena osnovnega programa znaša 1.750 EUR in vključuje dve izkušnji holotropnega dihanja v centru Velosimed v Sloveniji (julija 2024).

Cena dopolnjenega programa znaša 2.550 EUR in vključuje dve psihedelični izkušnji v centru New Eden na Nizozozemskem (februarja ali avgusta 2024).

Udeleženci se lahko sami odločijo za osnovni ali dopolnjen program.

Potni stroški niso vključeni v ceno.

Vpisnina v višini 300 EUR se poravna ob vpisu, preostali del šolnine pa do 5. januarja 2024.

Katabasis je  inštitut za razvoj izobraževanj in usposabljanj na področju psihedelične terapije. Oblikoval se je pod okriljem slovenskih terapevtov in psihoterapevtov, ki več let delujemo na področju podpore ljudem v intenzivnih, razširjenih stanjih zavesti.

Dejavnost inštituta je izobraževanje iz psihedelične terapije, ki je namenjeno predvsem strokovni javnosti in izvedba psihedelično-izobraževalnih umikov. Slednje izvajamo le na Nizozemskem, kjer lokalna zakonodaja takšno delo dopušča.

V inštitut Katabasis pri svojem delu sodelujemo z lokalnimi organizacijami kot so Inštitut Zajčja luknja ter Center Velosimed ter mednarodnimi organizacijami Grof Transpersonal Training (GTT) ter drugimi.

Udeleženci, ki se bodo udeležili vseh predavanj in na koncu leta izkazali osvojitev obravnavanih tematskih področij bodo prejeli certifikat.

Z njim inštitut potrjuje tako udeležbo kot obseg osvojenih znanj.

Udeležencem priporočamo udeležbo v živo.

Posnetki in ostale vsebine bodo še 30 dni po zaključku posameznega modula dosegljive na spletu. Udeleženci, ki se posameznega modula ne bodo mogli udeležiti v živo, bodo tako lahko kljub odsotnosti osvojili predstavljene vsebine.

Sodelovanje prek spleta v živo ne bo mogoče.

Izobraževalnega programa se lahko udeležite le v celoti.

Posnetki in ostale vsebine bodo še 30 dni po zaključku posameznega modula dosegljive na spletu. Udeleženci, ki se posameznega modula ne bodo mogli udeležiti v živo, bodo tako lahko kljub odsotnosti osvojili predstavljene vsebine.

Program pripravlja in izvaja Inštitut Katabasis v sodelovanju s predavatelji iz inštituta Zajčja luknja in centra Velosimed.

Marko Vide (vodja programa in predavatelj), diplomant psihoterapevtske znanosti  ter specializant psihodinamske psihoterapije.

Mina Paš (predavateljica), integrativna relacijska psihoterapevtka in doktorica medicine. Izobraževanje je zaključila na Inštitutu IPSA.

Jure Capuder (predavatelj), diplomirani filozof in naturopat ter specializant Procesno usmerjene psihologije. Ukvarja se s celostno podporo ljudem v duševnih krizah.

Mojca Studen (predavateljica) je psihoterapevtka, ki deluje po principih transpersonalne in sistemske psihoterapije, čuječnosti, hipnoterapije in holotropskega dihanja.

Vsi predavatelji imajo dolgoletne osebne izkušnje z delom v razširjenih stanjih zavesti, nudenjem strokovne pomoči pri integraciji takšnih izkušenj, kot tudi nudenjem podpore ljudem v duševnih krizah.

V Sloveniji dela kot psihedelični terapevt ali psihoterapevt zaenkrat ni mogoče izvajati – tako zaradi restriktivne zakonodaje na področju psihotropnih snovi, kot tudi zaradi neurejene  zakonodaje, ki bi pokrivala samo psihoterapevtsko dejavnost.

Kljub temu vam bo ta izobraževalni program podal širok nabor tako teoretičnih kot tudi praktičnih znanj, ki vam bodo služila kot pomembna osnova za vaš strokovni razvoj na tem področju. Samo delo boste ob izpolnitvi pogojev, ki bodo za to potrebni lahko opravljali v primeru, da bo zakonodaja v prihodnje to omogočala ali v primeru, da boste svojo prakso izvajali na področju držav, kjer je to področje pravno urejeno (npr. Češka, Nizozemska, ZDA, Kanada, Brazilija, Jamajka, Peru ipd.).

Nabor podanih znanj vam bo hkrati omogočal nudenje podpore ljudem, ki uporabljajo psihedelične snovi izven terapevtskega okvira ali ljudem, ki brez psihotropnih snovi doživljajo druga intenzivna stanja zavesti.

Izobraževalni program v osnovni različici ne vključuje uporabe ali uživanja psihedeličnih snovi. Kljub temu bo udeležencem omogočeno izkustveno doživetje razširjenih stanj zavesti s pomočjo tehnike holotropnega dihanja.

Dopolnjen program pa udeležencem omogoča psihedelično izkušnjo s pomočjo psihedeličnih gomoljev (podzemnih delov gob), ki bo izvedena v centru New Eden na Nizozemskem.

Program je vsebinsko namenjen primarno strokovnim delavcem in študentom s področja psihoterapije, psihologije, medicine in socialnega dela.

Nanj se lahko vpišete tudi vsi ostali posamezniki, ki se pri svojem delu srečujete z ljudmi, ki doživljajo intenzivna, razširjena stanja zavesti, kot tudi drugi strokovnjaki in posamezniki, ki bi vam ta znanja predstavljala pomembno nadgradnjo vašega dela ali študija.

Če imate dodatna vprašanja nam lahko pišete na naslov info@katabasis.si. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Pregled programa

Pričetek izobraževanja: januar 2024
Zaključek izobraževanja: december 2024
Na voljo: 15 študijskih mest
Prijava do:
1. januar 2024, oz. do zapolnitve prostih mest
Cena: 1.750 EUR (osnovni) ali 2.550 EUR (dopolnjen)
Rok plačila: 1. januar 2024, vpisnina 300 eur ob vpisu

Prijavnica

Vpis v program za leto 2024 je zaključen.

Na voljo je možnost informativne prijave za vpis v letu 2025.

Bi se želel(a) udeležiti le izkustvenega psihedeličnega umiku na Nizozemskem izven sklopa izobraževanja?

Poglej si možnosti na strani o umiku.

Go to Top